اتمام پروژه سیستم ترمز لکوموتیو ایران سفیر (ER24PC)

(چهارشنبه 1 مهر 1394 ساعت 10:20)

با اتمام مونتاژ صد و پنجاهمین سیستم ترمز در شرکت مپنا فوله پارس، پروژه تولید و تجهیز لکوموتیو ایران سفیر گروه مپنا (Siemens ER24PC) به اتمام رسید. از اوایل مهر ماه سال آینده پروژه تعمیرات اساسی (Overhaul) سیستم ترمز این لکوموتیو در شرکت مشارکتی مپنا فوله پارس آغاز خواهد شد. شایان ذکر است که در آینده نزدیک طبق قرارداد جدید  بین شرکت مپنا لکوموتیو و Siemens آلمان، تعداد 50 دستگاه لکوموتیو جدید در قالب تمدید قرارداد تولید خواهد شد. این بار هم همچون قرارداد قبلی شرکت Faiveley transport  تامین کننده سیستم ترمز و تهویه مطبوع (HVAC) این لکوموتیو خواهد بود.