فصلی جدید در صنعت ریلی جهان با ادغام دو شرکت FAIVELEY TRANSPORT فرانسه و WABTEC آمریکا

(دوشنبه 24 آبان 1395 ساعت 16:30)

 

شرکت Faiveley Transport فرانسه و Wabtec آمریکا به اتفاق هم یکی از برزگترین شرکت های تجهیزات ریلی دنیا را با ارزشی حدود 4 میلیارد یورو تشکیل خواهند داد.

از سال گذشته شرکت وابتک با پیشنهاد 1.7 میلیارد یورویی برای خرید شرکت فوله ترانسپورت وارد مذاکره شده و امید است تا چند ماه آینده کلیه مراحل اداری و مالی برای این اتفاق بزرگ تکمیل شود. به این ترتیب دو شرکت یاد شده وارد مرحله جدیدی از تاریخ صد و چند ساله خود خواهند شد.

با خرید فوله ترانسپورت توسط وابتک، از این پس مدیران ارشد شرکت فوله ترانسپورت رهبری بخش مسافری (Transit) شرکت وابتک بزرگ را خواهند داشت. به این ترتیب در کنار ظرفیت های بخش باری (Freight) شرکت وابتک، با بهره گیری از قابلیت های فوله ترانسپورت در بخش مسافری، شرکت به یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان تجهیزات صنعت حمل و نقل ریلی تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر است پس از انجام مراحل قانونی، بخش مسافری جدید در Gennevillers فرانسه مستقر شده و محصولات آن با حفظ نام برند فوله ترانسپورت تولید خواهند شد.

پس از این ادغام، سهم شرکت وابتک در بازار جهانی هم از نظر تنوع و حیطه فعالیت و هم از نظر نفوذ جغرافیایی چشم گیر خواهد بود. به عبارت بهتر این دو شرکت با تکمیل فعالیت های یکدیگر گامی جدید در تحقق اهداف بلند مدت خود برخواهند داشت.